วัคซีนจากจีนมีส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ในเมียนมา

ไม่มีไฟล์แนบ

สนข.Xinhua รายงานเมื่อ 31 ธ.ค.64 อ้างถ้อยแถลงนาง Khin Khin Gyi ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคระบาด สธ.เมียนมา ว่า วัคซีนป้องกัน COVID-19 ชิโนฟาร์มและชิโนแวคจากจีนมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดในเมียนมา ทั้งนี้ ชาวเมียนมาฉีดวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 15 ล้านคนจากประชากรทั้งหมดประมาณ 53.8 ล้านคน โดยจะได้รับวัคซีนจากต่างประเทศอย่างน้อย 42.7 ล้านโดส เป็นวัคซีนจากจีนอย่างน้อย 16.8 ล้านโดส ได้แก่ ชิโนฟาร์มจำนวน 12.6 ล้านโดส ชิโนแวคจำนวน 2.2 ล้านโดส ทั้งนี้ เมียนมาตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดใน เม.ย.65