อิสราเอลและชิลีฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้กลุ่มเสี่ยง แม้ประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

ไม่มีไฟล์แนบ

สนข.France24 รายงานเมื่อ 31 ธ.ค.64 ว่า การแพร่ระบาด COVID-19 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งจากสายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้อิสราเอล เริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 4 ให้กลุ่มเสี่ยงเป็นประเทศแรกของโลก เมื่อ 31 ธ.ค.64 แม้ประชากรได้รับวัคซีนครบ 2 โดสกว่าร้อยละ 70 และได้รับวัคซีนกระตุ้นหรือเข็มที่ 3 กว่าร้อยละ 45 จากประชากรทั้งหมด 9.2 ล้านคน ขณะที่ชิลีประกาศจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้กลุ่มเสี่ยงใน ก.พ.65 แม้ประชากรได้รับวัคซีนครบ 2 โดส กว่าร้อยละ 86 จากประชากรทั้งหมด 19.2 ล้านคน นอกจากนี้ ประเทศที่อยู่ระหว่างพิจารณาการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ได้แก่ สหราชอาณาจักรและเยอรมนี