สถานการณ์ไซเบอร์

นวัตกรรมดิจิทัล

เผยแพร่ข้อมูลแล้ว category.approve_pages.count รายการ

เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารและโทรคมนาคม 5G, 6G, Digital Innovation/ Digital Transformation

  เผยแพร่เมื่อ Jan. 27, 2022, 8:35 a.m.
 • another

  กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ ได้เปิดตัวต้นแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควอนตัม (Quantum Internet) ในงานแถลงข่าว ณ มหาวิทยาลัยชิคาโก โดยเครือข่ายต้นแบบมีระยะทาง ๕๒ ไมล์ ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองชิคาโกและมีแผนจะขยายเครือข่ายไปยังเมือง Batavia รัฐอิลลินอยส์ ให้มีระยะทาง ๘๐ ไมล์ และกำหนดเป้าหมายให้ใช้งานได้จริงภายในปี ๒๕๗๓ โดยอินเทอร์เน็ตควอนตัมเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูงมากจนมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะถูกเจาะระบบ
 • another

  บริษัทหัวเว่ย ของจีนจะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตการใช้งานอุปกรณ์ได้เมื่อใบอนุญาตเดิมหมดอายุ ซึ่งแม้ว่าฝรั่งเศสไม่ได้ประกาศห้ามใช้อุปกรณ์จากหัวเว่ย แต่การออกมาตรการดังกล่าวเท่ากับเป็นการห้ามใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยในทางปฏิบัติ เนื่องจากใบอนุญาตด้านโทรคมนาคมของฝรั่งเศสมีอายุ ๓-๘ ปี ขณะที่การลงทุนสร้างเครือข่าย 5G มีต้นทุนสูงมากและอาจต้องใช้เวลาคืนทุนถึง ๘ ปี
 • another

  UN Department of Economic and Social Affairs (UNDES) ได้เปิดเผยดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกสหประชาชาติ ๑๙๓ ประเทศทั่วโลกประจำปี ๒๕๖๓ โดยกลุ่มประเทศชั้นนำ (very high) ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิสก์ เนื่องจากมีความก้าวหน้าด้านการให้บริการแบบออนไลน์ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ดี และมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยเดนมาร์ก เกาหลีใต้ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย สวีเดน สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และญี่ปุ่น
 • another

  สิงค์โปร์ได้เริ่มแจกจ่ายอุปกรณ์สวมใส่เพื่อติดตามตัวบุคคลแบบใช้สัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) มีชื่อเรียกว่า TraceTogether Token เพื่อช่วยติดตามโรค COVID-19 โดยเน้นแจกจ่ายให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเอง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวแต่ละชิ้นจะมีรหัส QR CODE ไม่ซ้ำกัน และไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • another

  รมว.ดิจิทัลของสหราชอาณาจักรแถลงต่อสภาสามัญ (สภาผู้แทนราษฎร) ว่า ผู้ประกอบการโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักรต้องยุติการจัดซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม 5G จากบริษัทหัวเว่ย ของจีนภายหลัง ๓๑ ธ.ค. ๖๓ และต้องยุติการใช้งานอุปกรณ์ 5G ของหัวเว่ยทั้งหมดภายในปี ๒๕๗๐
 • another

  ระบบประกันสุขภาพของสหราชอาณาจักร (NHS) ซึ่งประสบความสำเร็จในการจัดทำเว็บไซต์ Recovery Trial รวบรวมข้อมูล Big Data เกี่ยวกับโรค COVID-19 จนนำไปสู่การค้นพบว่ายาเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) เป็นยาสเตียรอยด์ซึ่งมีแนวโน้มรักษาโรค COVID-19 ได้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงเล็งเห็นโอกาสในการสร้างแอปพลิเคชันติดตาม COVID-19 ให้เป็นที่ใช้งานอย่างกว้างขวางระดับโลก
 • another

  บริษัทโทรคมนาคมของเยอรมนีจะต้องรอจนถึง ก.ย. ๖๓ เป็นอย่างน้อย จึงจะสามารถดำเนินการใดเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ได้ เนื่องจากต้องรอให้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งส่วนประกอบ หรือการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย 5G ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเยอรมนีก่อน แต่จนถึงเมื่อ ๓ ก.ค. 63 ซึ่งเป็นวาระใกล้ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีก็ยังไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุม ครม.
 • another

  รัฐบาลอินเดียกังวลว่าการที่ชาวอินเดียนิยมใช้งานแอปพลิเคชันของจีนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียจึงได้ออกประกาศห้ามใช้แอปพลิเคชันจากจีนจำนวนกว่า ๕๙ รายการ รวมถึงแอปพลิเคชันยอดนิยม อาทิ Tiktok Shareit Wechat QQMail Mi Video Call - Xiaomi และ Virus Cleaner
 • another

  Infocomm Media Development Authority (IMDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของสิงคโปร์ได้ออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ 5G ให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมในสิงคโปร์ โดยบริษัท Singtel ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ เลือกทำงานร่วมกับบริษัท Ericsson ของสวีเดน ในขณะที่บริษัท StarHub และ M1 เลือกบริษัท Nokia ของฟินแลนด์ ให้เป็นผู้วางโครงสร้างพื้นฐานหลักของ 5G ของสิงคโปร์
 • another

  นายทอดด์ แชปแมน เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำบราซิล ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเจรจากับรัฐบาลและบริษัทโทรคมนาคมของบราซิลในการที่สหรัฐฯ จะให้เงินทุนอุดหนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ 5G ที่ผลิตโดยบริษัทอีริคสันของสวีเดนและบริษัทโนเกีย ของฟินแลนด์ แทนการใช้อุปกรณ์จากบริษัทหัวเว่ยของจีน โดยนายแชปแมนระบุว่า การอุดหนุนเงินดังกล่าวถือเป็นประเด็น “ความมั่นคงแห่งชาติ”
 • another

  ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหราชอาณาจักร (NCSC) ยืนยันว่ากำลังศึกษาผลกระทบจากกรณีสหราชอาณาจักรใช้อุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยในเครือข่าย 5G นั้น ทำให้มีแนวโน้มว่ารัฐบาลของสหราชอาณาจักรอาจเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยในเครือข่าย 5G ของสหราชอาณาจักร
 • another

  ชาวสิงคโปร์บางส่วนไม่พอใจนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนสวมอุปกรณ์ติดตามตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์กำลังพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าว โดยชาวสิงคโปร์บางส่วนได้ร่วมกันเข้าชื่อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อต่อต้านนโยบายดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 • another

  กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ นำโดย นาย Ron Wyden ส.ว.รัฐออริกอน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการเข้ารหัสการสื่อสารทางโทรศัพท์ระหว่างวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา ด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ โดยแม้ว่าวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเริ่มใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่แบบมีการเข้ารหัสแล้ว แต่การโทรศัพท์ระหว่างสำนักงานของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรยังคงมีจุดอ่อนเสี่ยงต่อการสอดแนมข้อมูลโดยหน่วยข่าวกรองต่างชาติ ซึ่งอาจสอดแนมการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายระหว่างทั้งสองสภา
 • another

  บริษัทหัวเว่ย ของจีนเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ชี้แจงกรณีสหรัฐฯ ออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิป (อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำซึ่งใช้ในหน่วยประมวลผล) ซึ่งเป็นความพยายามที่จะขัดขวางการแข่งขันจากต่างประเทศ โดยหัวเว่ยเห็นว่ากฎระเบียบดังกล่าวจะทำลายความไว้วางใจของบริษัทต่างประเทศที่มีต่อเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของอเมริกาเอง
 • another

  Massachusetts Institute of Technology (MIT) ของสหรัฐฯ และสำนักข่าวบีบีซีของสหราชอาณาจักรรายงานเมื่อ ๑๑ และ ๑๓ พ.ค. ๖๓ ประเด็นแอปพลิเคชันติดตามตัวผู้สัมผัสโรคโควิด 19 ว่า Corona-Warn-App หรือแอปพลิเคชันติดตามตัวผู้สัมผัสโรค COVID-19 ของเยอรมนี ซึ่งเผยแพร่รหัสต้นฉบับ (Source Code) บนเว็บไซต์ https://github.com/corona-warn-app/cwa-documentation ใช้ระบบการเก็บข้อมูลแบบกระจาย (decentralised) ตามแนวทาง Contact Tracing API ของบริษัทกูเกิ้ลและบริษัทแอปเปิ้ล โดยฐานข้อมูลการเข้าใกล้กันระหว่างผู้ใช้งานจะเ