สถานการณ์ไซเบอร์

Cybersecurity

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
ไม่มีไฟล์แนบ

มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของเยอรมนีถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่

เว็บไซต์ beepingcomputer รายงานเมื่อ ๗ พ.ค. ๖๓ ว่า มหาวิทยาลัย Ruhr University Bochum (RUB) ของเยอรมนี ถูกโจมตีทางไซเบอร์จากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ระหว่างห้วงกลางคืนของวันที่ ๖ – ๗ พ.ค. ๖๓ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปิดระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงระบบสำรองข้อมูล (backup systems) ส่งผลให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้ระบบบริการหลายด้านของมหาวิทยาลัยได้ อาทิ บริการอีเมล บริการการเชื่อมต่อระยะไกล (VPN) และเว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย (Portal) ทั้งนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อควรปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และนักศึกษาไม่เปิดเอกสารแนบในอีเมลและให้แบ่งปันเอกสารกันด้วยไฟล์ PDF

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ RUB ได้รับความช่วยเหลือจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากภายนอกเพื่อวิเคราะห์ประเภทและขอบเขตของความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ และได้สันนิษฐานว่าแฮกเกอร์มุ่งโจมตีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เนื่องจากคอมพิวเตอร์อื่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux และ MacOS ไม่ได้รับผลกระทบ อนึ่ง RUB เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมื่อง Bochum ประเทศเยอรมนี มีพนักงาน ๕,๘๐๐ คน นักศึกษา ๔๒,๙๐๐ คน และยังถูกจัดอันดับอยู่ใน TOP ๕๐๐ มหาวิทยาลัยของโลกในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑