สถานการณ์ไซเบอร์

นวัตกรรมดิจิทัล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
ไม่มีไฟล์แนบ

นครนิวยอร์กเลือกใช้ระบบ Zoom สำหรับการเรียนทางไกล

เว็บไซต์ scmagazine.com รายงานเมื่อ ๗ พ.ค. ๖๓ ว่า สำนักงานการศึกษาของนครนิวยอร์กอนุญาตให้โรงเรียนในนครนิวยอร์กใช้ระบบ Zoom เพื่อการศึกษาทางไกลได้ ก่อนหน้านั้น ในห้วงต้น เม.ย. ๖๓ ซึ่งมีการพบช่องโหว่บนระบบ Zoom ทำให้สำนักงานการศึกษาของนครนิวยอร์กได้ยกเลิกการใช้งาน Zoom แล้วเปลี่ยนเป็นระบบของบริษัทอื่น โดยสำนักงานการศึกษาของนครนิวยอร์กตัดสินใจกลับไปเลือกใช้ zoom ดังเดิมเนื่องจากเห็นว่า zoom ได้แก้ไขระบบให้มีความปลอดภัยแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังประสบปัญหาด้านความปลอดภัยดังกล่าว บริษัท Zoom ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท Keybase ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเข้ารหัสการสื่อสารและประกาศเป้าหมายว่าจะพัฒนา Zoom เพื่อให้บริการเข้ารหัสการสื่อสารแบบปลายทางต่อปลายทาง (end-to-end encryption) อนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หลายรายได้ยกย่องว่า Zoom มีการตอบสนองต่อการแก้ไขช่องโหว่ได้ดีมาก อย่างไรก็ตาม การเข้ารหัสดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้งานบางรายที่ใช้อุปกรณ์ที่ไม่รองรับโปรโตคอลการเข้ารหัสแบบ end-to-end ของ Zoom ไม่สามารถใช้งานระบบ Zoom ได้ซึ่ง zoom อาจต้องแก้ข้อบกพร่องดังกล่าวต่อไป