สถานการณ์ไซเบอร์

Surveillance

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
ไม่มีไฟล์แนบ

ข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของบริษัท Jazz ในปากีสถานรั่วไหลกว่า ๔๔ ล้านคน

เว็บไซต์ scmagazine.com รายงานเมื่อ ๖ พ.ค. ๖๓ ว่า ข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของบริษัท Jazz ของปากีสถานจำนวน ๔๔ ล้านคนรั่วไหลและมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่บ่งชี้ตัวบุคคล (Personally Identifiable Information :PII) หรือหาตำแหน่งของบุคคลได้อย่างแม่นยำ อาทิ ชื่อ อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ พิกัด GPS และข้อมูลอื่น เช่น การสมัครสมาชิก หมายเลขประจำตัวประชาชน ก่อนหน้านี้ เมื่อ เม.ย. ๖๓ ได้มีข้อมูลในลักษณะเดียวกันจำนวน ๑๑๕ ล้านรายการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ บริษัท Jazz ทั้งนี้ ข้อมูลที่รัวไหลดังกล่าวอาจถูกแสวงประโยชน์โดยบริษัทโฆษณา ผู้ส่งอีเมลขยะ (Spammers) หรือธุรกิจที่อาจใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของตนรวมถึงพรรคการเมืองอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการเลือกตั้งหรือใส่ร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการเมือง