สถานการณ์ไซเบอร์

นวัตกรรมดิจิทัล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
ไม่มีไฟล์แนบ

อินเดียบังคับโดยพฤตินัยให้ประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามโรค COVID-19

เว็บไซต์ เว็บไซต์ technologyreview.com ของมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ของสหรัฐฯ รายงานเมื่อ ๗ พ.ค. ๖๓ ว่า ชาวอินเดียหลายล้านคนถูกบังคับโดยพฤตินัยให้ติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามของที่ชื่อว่า Aarogya Setu ซึ่งใช้ระบุตัวตนและติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค COVID-19 โดยแม้รัฐบาลอินเดียอ้างว่าประชาชนสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวตามความสมัครใจ แต่หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามอาจต้องถูกไล่ออกจากงาน ถูกปรับ หรือถูกจำคุก ส่งผลให้มีชาวอินเดียติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วเกือบ ๑๐๐ ล้านคน ทั้งนี้ ฐานข้อมูลของวารสารออนไลน์ MIT Technology Review ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวแอปพลิเคชันติดตามโรค COVID-19 ทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันของอินเดียนั้น มีจุดเด่นหลายด้าน อาทิ ผู้ใช้งานจะมีป้ายกำกับและรหัสสีที่แสดงถึงความเสี่ยงของแต่ละบุคคล มีการแจ้งเตือนเมื่อสัมผัสกับผู้มีที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีบริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรค บริการเข้าถึงร้านขายยา โดยการใช้บริการทั้งหมดจะไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตของมือถือ

          อย่างไรก็ตาม ประเทศอินเดียยังไม่มีกฎหมายในด้านข้อมูลส่วนบุคคล จึงยังไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าบุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลในแอปพลิเคชันได้และในสถานการณ์ใด แอปพลิเคชันดังกล่าวจึงยังขาดความโปร่งใสและนโยบายที่ชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูล โดยพบว่าผู้พัฒนาแอปพลิเคชันส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครภาคเอกชนซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ