องค์การระหว่างประเทศ

องค์การสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติ

เข้าชม: 28 | สร้างเมื่อ: Jan. 9, 2022, 10:32 a.m.
เผยแพร่เมื่อ: Jan. 9, 2022, 10:38 a.m. |

UN
United Nations