องค์การระหว่างประเทศ

คณะมนตรีความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับ

คณะมนตรีความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับ

เข้าชม: 21 | สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2022, 4:34 p.m.
เผยแพร่เมื่อ: Jan. 9, 2022, 10:35 a.m. |

GCC
Gulf Cooperation Council